FILOSOFIA DE LUCRARE A BISERICII
„DEO GLORIA”

Moto:
„Pasiune pentru Dumnezeu, compasiune pentru oameni.”

 

CINE SUNTEM:
   Biserica DEO GLORIA este o congregaţie independentă, care manifestă charismele Duhului Sfânt, promotoare a unei închinări exuberante, în contextul comunităţii din Timişoara.

DECLARAŢIA DE SCOP
   Dorim să aducem oamenii într-o relaţie crescândă cu Hristos, caracterizată de credinţa în El şi cunoaşterea Cuvântului Său, care îi motivează a deveni membrii de bază ai Bisericii Sale şi slujitori dedicaţi.
   Biserica DEO GLORIA se doreşte a fi o comunitate de credincioşi botezaţi într-o relaţie personală cu Hristos, care se adună pentru rugăciune, părtăşie, laudă şi închinare. Scopul nostru este de a echipa poporul lui Dumnezeu, permiţând manifestarea prezenţei Sale în comunitatea noastră, în Timişoara şi în ţara întreagă.
   Scopul nostru este: Să-L glorificăm pe Dumnezeu, aducând oamenii într-o relaţie crescândă cu Domnul Isus Cristos şi ajutându-i să devină membri responsabili ai Bisericii Sale.

VIZIUNEA
   O comunitate de credincioşi pasionaţi de Dumnezeu, cu o caldă compasiune pentru oameni, care urmăresc cu onestitate maturitatea spirituală şi care creează un impact social, cu precădere spre lumea academică, familii şi categorii sociale defavorizate din Timişoara.

MISIUNEA
   Mobilizarea credincioşilor DEO GLORIA la închinare, ucenicizare şi evanghelizare, în cadrul comunităţii din Timişoara.

VALORI, PASIUNI, CONVINGERI

  Maturitate ≠ Conformitate
  Fiecare este unic şi de nepreţuit
  Intimitate cu Dumnezeu
  Închinarea ca stil de viaţă
  Implicarea comunitară
  Relevanţa = Reverenţă
  Slujirea spirituală
  Mulţumire şi apreciere
  Autoritatea – ineranţa Scripturii
  Spiritul profetic în închinare şi predicare
  Instruire în lucrare: ucenicie, conducere, diverse slujiri
  A fi, în timp ce devii