Mărturisirea de Credinţă a Bisericii “Deo Gloria”

   Credem într-un singur Dumnezeu viu şi adevărat.
   Dumnezeu este Spirit infinit şi perfect, veşnic şi nechimbabil în fiinţa, înţelepciunea, puterea, sfinţenia, dreptatea, bunătatea Sa şi în adevăr.
   Dumnezeu există din totdeauna în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
   Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt asemenea în esenţă şi egali în putere şi glorie, dar distincţi ca Persoane.
   Dumnezeu a creat lumea din nimic, în şase1 şi S-a odihnit în ziua a şaptea.
   Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu în comunitate, ca fiinţă personală, finită, perfectă din punct de vedere moral şi liberă decizional.
   În urma exersării libertăţii sale decizionale împotriva lui Dumnezeu, omul a pierdut părtăşia cu Dumnezeu şi a fost alungat din Eden. Ca urmare, omul s-a corupt din punct de vedere moral şi merită pe bună dreptate pedeapsa lui Dumnezeu.
   Istoria este desfăşurarea planului lui Dumnezeu de răscumpărare a omului.
   Punctul culminat al istoriei răscumpărării a început cu întruparea singurului Fiu al Lui Dumnezeu în istorie prin naşterea lui Isus Christos din fecioara Maria. Isus a trăit o viaţă fără păcat şi a murit răstignit pe cruce, ispăşind astfel în trupul Său pe lemn, pedeapsa pentru păcatul omului. A treia zi, El a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer unde stă acum la dreapta Tatălui.
   Dumnezeu îi mântuieşte pe toţi cei ce se pocăiesc de păcatele lor şi care Îl primesc în viaţa lor, prin credinţă, pe Isus Christos ca Domn şi Mântuitor.
   Nu există nici o altă cale prin care putem fi mântuiţi. Nimeni nu poate fi împăcat cu Dumnezeu prin faptele sale bune. În cel mai bun caz, faptele bune sunt roadelel unei adevărate credinţe mântuitoare.
   Duhul Sfânt este cel ce împlineşte Legea morală a lui Dumnezeu în credinciosul care trăieşte prin puterea Duhului Sfânt.
   Biblia, formată din Vechiul şi Noul Testament (66 de cărţi) este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat şi inerant în original, autoritar şi infailibil.
   Noi ne închinăm numai Lui Dumnezeu, în duh şi în adevăr.
   Biserica universală este formată din toţi credincioşii născuţi din nou din toate timpurile care sunt uniţi cu Isus Christos, Capul şi Domnul lor.
   Credincioşii se întâlnesc împreună în mod regulat ca biserică locală pentru închinare, părtăşie, edificare, încurajare reciprocă şi mobilizare la implicare socială şi misiune.
   Darurile spirituale împărţite de Duhul Sfânt, după cum vrea El, au rolul de a facilita zidirea trupului lui Christos şi împlinirea Marii Trimiteri.

____________________
*1 în acest context, cuvântul zi nu implică neapărat 24 de ore.   
   Christos a instituit în Biserica Sa două simboluri ale Noului Legământ: Botezul şi Cina Domnului.
   Isus Christos va reveni în putere şi glorie pentru a-Şi lua Biserica.
   Dumnezeu a stabilit o zi când va judeca lumea.
   La moarte, credincioşii născuţi din nou şi răscumpăraţi prin sângele Domnului Isus intră în prezenţa Lui Dumnezeu. La moarte cei ce nu au o relaţie personalp cu Dumnezeu intră într-un loc de aşteptare a judecăţii de apoi. După înviere, necredincioşii vor fi judecaţi spre condamnare şi îşi vor petrece întreaga veşnicie despărţiţi de Dumnezeu!