DEPARTAMENTUL SOCIAL


Viziunea Departamentului
   Integrarea persoanelor defavorizate pe plan social şi spiritual.
 
Beneficiarii Departamentului
   Cei care sunt într-o situaţie materială şi socială defavorizată .
 
   Facem o punte de legătură între cei “culţi şi desculţi” .... Vrem să privim pe oameni din perspectiva lui Dumnezeu şi de asemenea Îi ajutăm şi pe ei să se privească la fel .
 
 
Scopul Departamentului
   Dorim ca şi cei ce sunt marginalizaţi să poată să Îl cunoască pe Dumnezeu şi să fie integraţi în biserică.
 
Metode, Strategii, Activităţi:
   Avem întâlniri în grup  pentru studiu biblic şi părtăşie, consiliere personală şi întâlniri după cum este nevoie pentru a discuta cu ei  despre nevoile lor. Îi ascultăm, ne rugăm pentru ei şi îi încurăjăm să se încreadă în Dumnezeu şi să fie cât mai dependenţi de El.

Persoane de Contact:

Diaconi Fam Ion & Elena Ghita